День белорусской письменности проходит в Полоцке (Обновляется)

ebc3ce5ad430ed2bd21d7b584ed7782b-310xauto

День белорусской письменности стал настоящим символом независимости Беларуси. Об этом говорится в поздравлении главы государства Александра Лукашенко участникам и гостям торжественных мероприятий по случаю Дня белорусской письменности, сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

 

"Широкие торжества, посвященные этому событию, из года в год приобретают все более глубокий смысл, так как возвращают нас к своим истокам, вызывают чувство национального достоинства. Праздник стал свидетельством возрождения наших лучших традиций, настоящим символом независимости Беларуси, - говорится в поздравлении. - Всматриваясь в ее многовековую историю, мы убеждаемся в том, насколько значительный вклад сделали наши прославленные земляки - просветители, ученые, литераторы, музыканты, художники - в мировую духовно-культурную сокровищницу".

 

Александр Лукашенко отметил, что на этот раз столицей празднований Дня письменности стал древний Полоцк - колыбель белорусской государственности. В нынешнем году город отмечает 1155-летие. И именно в Полоцке родился великий Франциск Скорина, который 500 лет назад напечатал первую белорусскую книгу. "Печатное слово, знания, любовь к родной земле были и остаются неисчерпаемым источником силы и мудрости народа, его неудержимого стремления к свободной и справедливой жизни", - подчеркнул белорусский лидер.

 

Президент пожелал всем участникам и гостям праздника крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья.

 

Удзельнікам і гасцям урачыстасцей з нагоды Дня беларускага пісьменства

 

Паважаныя сябры!

 

Сардэчна віншую вас з Днём беларускага пісьменства - святам культуры, асветы і духоўнасці!

 

Шырокія ўрачыстасці, прысвечаныя гэтай падзеі, год ад году набываюць усё больш глыбокі сэнс, бо яны вяртаюць нас да сваіх вытокаў, выклікаюць пачуццё нацыянальнай годнасці. Свята стала сведчаннем адраджэння нашых лепшых традыцый, сапраўдным сімвалам незалежнасці Беларусі.

 

Углядаючыся ў яе шматвяковую гісторыю, мы пераконваемся ў тым, наколькі значны ўклад зрабілі нашы славутыя землякі - асветнікі, навукоўцы, літаратары, музыканты, мастакі - у сусветную духоўна-культурную скарбніцу.

 

На гэты раз сталіцай святкавання Дня пісьменства стаў старажытны Полацк - калыска нашай дзяржаўнасці. Сёлета горад адзначае 1155-годдзе. Менавіта тут нарадзіўся вялікі Францыск Скарына, які 500 гадоў таму надрукаваў першую беларускую кнігу.

 

Друкаванае слова, веды, любоў да роднай зямлі былі і застаюцца невычэрпнай крыніцай сілы і мудрасці народа, яго нястрымнага імкнення да свабоднага і справядлівага жыцця.

 

Упэўнены, што цяперашнія ўрачыстасці надоўга застануцца ў памяці і будуць натхняць нас на плённую працу дзеля росквіту Радзімы.

 

Шчыра жадаю ўсім удзельнікам і гасцям свята моцнага здароўя, дабрабыту, міру і шчасця!

 

Аляксандр Лукашэнка.

 

 


Мероприятия Дня белорусской письменности стартовали в Полоцке. День белорусской письменности в Полоцке объединил воедино три праздника - 500-летие белорусского книгопечатания, 1155-летие города и непосредственно День письменности.
Красочное театрализованное шествие в честь праздника.

6938306b40a2d92a61c9e7e6b7dcd917 584653cc8a8081d9f332e4e68f89a6cd 074263162190e09c77c528d06e89db33 ba88b3772e0239daaecac8b0ea8401dc 931c7b98dcb0aef57774f200a34a58cd 9dac434f5f0cf15b2597ee6aa663cb8e 4f3f9c72851325ea66797b96c7352360

 

Торжественное празднование 1155 –летие со дня основания Полоцка. Традиционной частью мероприятия стало награждение представителей Полоцка и Полоцкого района за различные достижения.

ff01fa6bee9c3b6442f3b64251d20d9a 179f715c9de5a38ff2bfcfa4ce5e7265 13fa03bee73561767e249b1b760d8f15 e0936171a80eafa584d2c023ccd5e411 a5258b8fcc6290d4e9313b920aa9ba46 9ed7f932bb1b7e411ca48357d8562793 2a7e20dd5eb1485dc321f0e3769f1bb8 4c81cc59a776f7e8270ff806c3f22412 0b740bceae7bf834fdbae747b6b3782a f9243cc0f4d0eb6b83e89bd302a6a709 022ce2a599a5e898653d9713db415310 679e0d6c1a1e6018cad0d84a52a476a6 7d3a021e9dd1fcc1962def400133a2f5

Добавление комментария
CAPTCHA
*